Creative Quest 2021, Season-2: Who Is The Virtual Heartthrob?

Creative Quest 2021, Season-2: Who Is The Virtual Heartthrob?

Creative Quest is a festival for creatives of all types to come together and celebrate the arts and entertainment via edutainment. The main aim of Creative Quest is to nurture edutainment via different skills.

Creative Quests are also opportunities to meet like-minded people and learn new skills that you never thought were possible! This year’s Creative Quest has opened the voting line to determine the Virtual Heartthrob besides the Facebook Insight award.

The person who gets the maximum votes will be The Virtual Heartthrob. The Virtual Heartthrob winner will be honored with a customized trophy.

Voting has started on Creative Quest 2021’s Facebook page. The award winners will be announced on 28th November 2021!

The Virtual Heartthrob is an excellent way to honor the person who uses their talents and skills to create unique entertainment for people all over the world!

This does not affect the outcome of RESULTS and the decision of the JURY in any possible way. The Jury is not involved in any way to determine the Virtual Heartthrob.

FREE Subscription

Subscribe to get our latest contest updates, FREE Quizzes & Get The KHUSHU Annual RNTalks Magazine Free!

  We respect your privacy and shall never spam. Unsubscribe at any time.

  Who Is The Virtual Heartthrob? Live

  • Shiney Sharma
   6% 173 / 2.8k
  • Inaya Kashish
   0% 10 / 2.8k
  • Shanaya Rampal
   0% 11 / 2.8k
  • Vanya Malhotra
   0% 9 / 2.8k
  • Amaira Rampal
   0% 6 / 2.8k
  • Yedanth Bhakoo
   0% 0 / 2.8k
  • Ekaksh Goyal
   0% 11 / 2.8k
  • Rutran
   0% 6 / 2.8k
  • Pushpana
   0% 0 / 2.8k
  • Navienash
   0% 5 / 2.8k
  • Vilasinee
   0% 2 / 2.8k
  • Aarshinee
   0% 1 / 2.8k
  • Sai Charitra
   0% 2 / 2.8k
  • Abbenayaah
   0% 5 / 2.8k
  • Satyaroopini
   0% 0 / 2.8k
  • Khirtinesh
   0% 2 / 2.8k
  • Vaibhavi Jain
   0% 2 / 2.8k
  • Kaviya Shri
   0% 1 / 2.8k
  • Tejeswar
   0% 3 / 2.8k
  • Joshuaa Andrial
   0% 0 / 2.8k
  • Sneha Agarwal
   0% 22 / 2.8k
  • Genevieve Niralya
   0% 4 / 2.8k
  • Darshan MP
   0% 1 / 2.8k
  • Avyukth Madhavan
   1% 30 / 2.8k
  • Drishti Khanna
   0% 2 / 2.8k
  • Aviral Kumar Pandey
   0% 7 / 2.8k
  • Aditya Singh Soni
   0% 2 / 2.8k
  • Anupriya Singh Soni
   0% 1 / 2.8k
  • Soumya Priyadarshini
   0% 1 / 2.8k
  • S. Naveen Nataraj
   8% 233 / 2.8k
  • Samaira Ranjan
   0% 2 / 2.8k
  • Nivedya N Menon
   16% 477 / 2.8k
  • Krishav Anand
   5% 156 / 2.8k
  • Shivansh Goyal
   0% 3 / 2.8k
  • Tarveen Matharou
   0% 4 / 2.8k
  • SMK Rishi Kumaar
   0% 1 / 2.8k
  • Naveen Raj
   0% 11 / 2.8k
  • Gagandeep M Baikerikar
   0% 3 / 2.8k
  • Saanvi Yadav
   1% 30 / 2.8k
  • Tushika Jain
   0% 16 / 2.8k
  • Yatharth Jain
   0% 11 / 2.8k
  • Twisha Singhal
   0% 1 / 2.8k
  • Hriday Singh Antal
   1% 30 / 2.8k
  • Ruhan Kalra
   1% 48 / 2.8k
  • Aryan Arora
   1% 39 / 2.8k
  • Smita Kasmalkar
   0% 0 / 2.8k
  • Divisha Singh
   0% 4 / 2.8k
  • Hukami Kaur
   1% 36 / 2.8k
  • Saradha Iyer
   2% 59 / 2.8k
  • Reyansh Gaur
   0% 3 / 2.8k
  • Nigitha Sathyaram
   2% 78 / 2.8k
  • R. Vatsaalyan
   0% 15 / 2.8k
  • R. Vanamalika
   1% 38 / 2.8k
  • Aadit Sharma
   0% 1 / 2.8k
  • Nitakshi Bhaskar
   1% 43 / 2.8k
  • Saranya Sharma
   0% 2 / 2.8k
  • Disha
   0% 0 / 2.8k
  • Sheetal
   0% 1 / 2.8k
  • Sukhraj Jai Inder Singh
   1% 38 / 2.8k
  • Ananya Chhibba
   0% 0 / 2.8k
  • Akta Sehgal Malhotra
   0% 0 / 2.8k
  • S V Anahithaa
   21% 612 / 2.8k
  • Ashmitha KGM
   3% 87 / 2.8k
  • Ananya Agarwal
   0% 16 / 2.8k
  • Rohini Sinha
   0% 1 / 2.8k
  • Ammaya Marwah
   0% 2 / 2.8k
  • Tapasya
   0% 0 / 2.8k
  • Shravan Rajesh
   0% 5 / 2.8k
  • Kehkasha
   0% 0 / 2.8k
  • Tiya Chauhan
   0% 1 / 2.8k
  • Ruhani Beri
   0% 0 / 2.8k
  • Soumya Malhotra
   0% 27 / 2.8k
  • Vidhi Singhal
   0% 0 / 2.8k
  • Ravindra Chauhan
   0% 0 / 2.8k
  • Suchitra BR
   0% 5 / 2.8k
  • Ayaansh More
   0% 1 / 2.8k
  • Apramita Mukhopadhyay
   0% 1 / 2.8k
  • Gargi Kankarwal
   0% 0 / 2.8k
  • Vansh Mehta
   0% 0 / 2.8k
  • Aahana Rampal
   0% 4 / 2.8k
  • Ketan Goyal
   0% 4 / 2.8k
  • Hardik Kundnani
   1% 31 / 2.8k
  • Rohini Sahi
   0% 5 / 2.8k
  • Aarti Joshi
   6% 188 / 2.8k
  • Tejas Gopalia
   1% 48 / 2.8k
  • Nihira Gupta
   3% 105 / 2.8k